Thảm tập chơi Golf Shot mat GV-0286 – Shot mat GV-0286 ショットマット286

Price in Janpan 2.730 ¥

  Japan Code: 4983608514796

  Packing: 250 x 500 (mm)/tấm

  Weight: 620g

  Mô tả: 

  – Kích thước tấm thảm : 250mm x 500mm

  – Màu: xanh lá

  – Chấy liệu: Nylon

  Đăng ký mua hàng