Sổ ghi ch.ú B5 Lưới dọc 5 mm Masashi Takahashi – シンクノート/Think NOTE B5サイズ 5mm 方眼グレー印刷

Price in Janpan 1.738 ¥

  Japan code: 4902205634096

  Packing: 1 quyển

  Weight: 1640g

  Mô tả: 

  Kích thước: Dài = 252mm; Rộng = 179mm; Dày = 4mm

  Màu sắc sản phẩm: Đen

  Màu giấy: Trắng

  Đăng ký mua hàng