Màng máy cạo râu Braun Series 5 FC52S – BRAUN シェーバー替刃 F/C52S

Price in Janpan 4.620 ¥

  Japan Code: 4210201100256

  Packing: chiếc

  Weight: 25g

  Mô tả:

  Màng máy cạo râu Braun Series 5 52s/52B Phù hợp với Braun Series 5 thế hệ mới Mô Hình: 5020, 5020 S, 5030, 5030 S, 5040, năm 5040, 5050, 5050cc, 5070, 5070cc, 5090, 5090cc.

  Sản phẩm tương thích với máy cạo râu Braun Series 5 models 5040s, 5050cc, 5090cc, 5140s, 5145s, 5147s, 5030s, 5160s, 5190cc, 5195cc, 5197cc

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đăng ký mua hàng