Khăn lạnh tập thể thao – 冷感タオル

Price in Janpan 1.290 ¥

  Japan code:  

  Packing: Hộp 1 khăn

  Weight: 240g

  Mô tả:

  Hiệu: Paladneer

  Size: Rộng 30cm, Dài 100cm

   

   

   

  Đăng ký mua hàng