Gốm Bát Tràng – Bộ bát đĩa giả cổ

Price in Janpan 5.000 ¥

  Xuất xứ:  Bát Tràng – Việt Nam

  Chất liệu:  Gốm Bát Tràng cao cấp.

  Bao gồm 9 vật phẩm:
  + 06 Bát cơm
  + 01 Tô cổ phi 19
  + 01 Đĩa tròn phi 18
  + 01 Tô nông phi 18
  + 01 Bát mắm
  + 01 Bát tiêu phi 19

  Đăng ký mua hàng