Giỏ hoa văn đệm bầu

Price in Janpan 2.500 ¥

    Giỏ hoa văn đệm bầu  được các nghệ nhân Việt làm thủ công 100%.

    Xuất xứ:  Làng nghề Cói – Việt Nam

    Chất liệu:  100% làm bằng cói.

    Đăng ký mua hàng