Đĩa game Mario Golf Super Rush – マリオゴルフ スーパーラッシュ

Price in Janpan 5.920 ¥

  Japan code: 4902370547948

  Packing: Hộp 1 chiếc

  Weight: 70g

  Mô tả: 

  – Ngày phát hành:  Ngày 25 tháng 6 năm 2021

  – Tên đĩa:  Super mario

  – Hãng:  Nintendo

  – Các kiểu máy tương thích:  Nintendo Switch

  – Số sản phẩm:  HAC-P-AT9HA

  Đăng ký mua hàng