Búa Snap-on – スナップオン ダイニング ハンマー BF611B

Price in Janpan 10.829 ¥
  Japan Code: BF611B

  Packing: Chiếc

  Weight: 313g

  Origin:   USA

  Mô tả sả phẩm :

  ハンドル長さ ( Chiều dài tay cầm ): 12 inch
  ヘッド長さ ( Chiều dài đầu ) : 4
  ヘッド重量 (Trọng lượng đầu ): 8 ounce
  ラウンドフェース直径 ( Đường kính mặt tròn ): 115/32 inch

  Đăng ký mua hàng