HONMA BERES 2024 BLACK/ARMRQ FX 6本セット/R/24

Full bộ sắt IRONS 5 Sao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Tên: HONMA BERES 2024
Số lượng: 6 gậy.
Tay: Tay phải
Nước mạ: xám bóng
Tình trạng: gần như mới 99%
Nơi sản xuất: Japan
Giá hiện tại bên Nhật: 160,800 yên
Flex : R

Bài viết liên quan